Светот на знаењето го отвораме за вас!

Како до ПолиПроект?

Просториите на ПолиПроект се наоѓаат во центарот на Штип, веднаш зад Трговскиот ценар. Најлесно се стигнува ако се качите по големите скалила од десната страна на Трговскиот центар, кои водат директно до нас.
Пред и позади Трговскиот центар има паркинзи, но во одредени термини можно е да се преполни.
Пред Трговскиот центар има автобуска постојка.