Светот на знаењето го отвораме за вас!

ECDL - Компјутерски вештини за цел живот

ПолиПроект од 01-10-2014год. е испитен центар за ECDL.

European Computer Driving Licence (ECDL) - Европската Компјутерска диплома е меѓународно признат сертификат за стекнатите вештини и знаења.

Програмата беше лансирана од CEPIS (Совет на Европските Професионални информатички општества) во соработка со Фондацијата ECDL во Даблин.

Прочитај повеќе

ECDL програмата се состои од 3 целини кои вклучуваат компјутерскa теорија и пракса:

Прочитај повеќе

ECDL тестирањето е демонстрација на практични вештини и компетенции и се состои од седум различни модули кои вклучуваат компјутерска теорија и пракса.

Кога кандидатот ќе се регистрира за да започнете со ECDL процесот на сертификација, тој/таа добива indeks-skills card на кој се регистрира напредок преку модули (тестови).

Прочитај повеќе

ECDL Фондацијата успешно ги реализира програмите за сертификација на повеќе од 12 милиони луѓе низ 150 земји, на 41 јазик.

Прочитај повеќе
  • • Индивидуалци
  • • Работодавачи
  • • Наставници/студенти
Прочитај повеќе

Испитен центар за ЕЦДЛ


Корисни датотеки


Закон за административни службеници


Контакт

  • Билјана Здравава:
  • тел: 075-210-075
  • е-маил: biljana.zdraveva@poliproekt.com.mk