Светот на знаењето го отвораме за вас!

Оваа програма обезбедува техники, алатки и стратегии кои му се потребни на еден солиден обучувач. Програмата ги учи идните обучувачи и ги усовршува поестоечките како квалитетно да слушаат, да набљудуваат и да го пролагодуваат својот пристап на индивидуалните потреби на своите ученици. Се оспособуваат да не наметнуваат решенија и стратегии, туку да ги бараат и поттикнуваат кај своите ученици, верувајќи во нивните ресурси и потенцијали. Работа на еден обучувач е да им овозможи поддршка на учениците како би се зајакнале вештините, ресурсите и креативноста која тие веќе ја поседуваат. Таа е моќен начин за континуирно развивање на потенцијалот и извлекување на најдоброто од луѓето.

Учениците кои успешно ќе ја завршат програмата ќе ги развијат и усовршат:

  • • методите на пренесување на знаењето и стриктурирањето на обуката
  • • психологијата на учењето
  • • планирањето на потребните ресурси за обука
  • • личната презентација и вештината на влијание
  • • водењето на разговор, активното слушање и поставување на прашања
  • • искажувањето на повратни информации