Светот на знаењето го отвораме за вас!

Certiport

Certiport е организација која се занимава со дистрибуција на испити во областа на ИКТ кои се со намена за подобрување на способноста на работната сила. Во светот постојат повеќе од 12.000 лиценцирани Certiport тест центри.

Преку испитните центари на Certiport може да се полагаат следните испити:


Напомена: IC3 (Internet and Computing Core) се состои од 3 испити од кои Законот за Административни службеници бара да биде положен само еден – Key Applications, како и за MOS (Microsoft Office Specialist) се бара само еден положен испит - или MS WORD или MS EXCEL.

Подетални информации за испитите можете да добиете тука или да нè контактирате на нашите контакт телефони.