Светот на знаењето го отвораме за вас!

Приредба                 

New Year's Eve Show

Приредбата по повод Нова Година e традиционална за учениците на ПолиПроект. Тоа е единствена можност за децата на забавен и мотивирачки начин да покажат колку многу научиле со што се поттикнува и развива нивната имагинација и уметност во една навистина празнична атмосфера. Приредбата е едно прекрасно искуство како за децата, така и за нивните родители и пријатели.

Англиски викенд клуб

English Weekend Club

English Weekend Club се одржува за време на викенд во летниот семестар. Целта на клубот е да ги запознае учениците со интересни и актуелни теми кои не се среќаваат во материјалот на курсот. Задача на програмата е да ги стимулира учениците да разговараат на англиски јазик надвор од училницата во забавна атмосфера. Исто така за време на часовите во English Weekend Club децата се запознаваат со ученици од други групи и нивоа што им помага да разменат искуства, а организирањето на тимови по случаен избор ги учи да работат во тим. Времето поминато во клубот вклучува квизови, игри и натпревари. На овој начин ние, тимот на ПолиПроект, ги охрабруваме учениците да бидат креативни, да ја користат нивната имагинација и слободно да ги споделуваат своите идеи.

Дополнителни часови

Tutorials

Наставата од програмата Tutorials претставува одржување на дополнителни часови за индивидуална работа со вашето дете. Во нив, освен граматички особености на јазикот, се работи и врз различните пристапи кон секоја вежба. За време на часот вашето дете има можност да работи индивидуално со наставникот на областите од јазикот за кои има потреба да се вежба за курсот или од учебниот материјал во редовното образование.

Во оваа програма се вклучени сите деца кои посетуваат курсеви по англиски јазик. Термините за дополнителните часови се определуваат по барање на детето или по укажување на наставникот.

Научи повеќе за празниците

Holiday Lessons.

Образовна програма, поврзана со празниците и традициите на англиското говорно подрачје.

Малите и големите учениците на ПолиПроект се допираат до магијата на еден веќе познат свет на нов начин, учат многу нови корисни зборови поврзани со соодветната тема. Програмата е вклучена како дел од часовите, но празничниот дух во училницата не изостанува, се изведуваат обичаите, се украсуваат ѕидовите. Празници на англиското говорно подрачје, со чии повеќе специфични традиции се запознаваат ученици на ПолиПроект секоја година се: Halloween, Thanksgiving day, Christmas, St. Valentine's Day, Easter.

Соработка со Американско Катче-Штип

Cooperation

Полипроект ви нуди можност да си ја подобрите и утврдите вештината за комуникација на англиски јазик и тоа преку директен разговор со родени Американци. Сето тоа се постигнува преку соработката со American Corner од Штип. Организираме работилници, интервјуа и многу други активности сè со цел да придонесеме да ја надминете јазичната бариера.

Филм како лекција

Movie lesson

Проекција на филм со едукативна цел е метод на учење за подобрување на квалитетот на знаењето кај учениците. Целиот настан подразбира подготовка, гледање и активности по гледањето на филмот. Во делот на подготовка учениците добиваат задачи и задолженија сè до можност за откривање на насловот на филмот. Филмот се дели на неколку дела после кои следува дискусија и анализа и на крај се дискутираат впечатоците и се донесува заклучок. Домашната работа не изостанува, така да секое дете добива задача која ќе биде прегледана на идниот редовен час. Организираме по една проекција во секое полугодие, тоа се случува за викенд. На проекциите обично се присутни две групи на различни нивоа со што се овозможува нивно заедничко учество на дискусијата од што произлегува учење на нови зборови и дружење. Филмовите кои се предмет на оваа програма соодвтствуваат на возраста на децата и нивните интереси.

Библиотека

Readers

Малите ученици, тинејџерите и возрасните ќе ја посетуваат редовно нашата богата библиотека. Наша цел е да ги воведеме учениците во магичниот свет на книгите и да го развиеме и унапредиме самостојното читање.

Нови програми

Курсеви

Прочитај повеќе

Важни датуми

27

Август, 2014
Бесплатни демо часови по англиски јазик .

29

Август, 2014
Бесплатни демо часови по компјутери.