Светот на знаењето го отвораме за вас!

Италијански јазик за возрасни

Целта на овие курсеви е да се оспособи зборување, читање и пишување на италијански јазик со што посетителите ќе се стекнат со познавање на јазикот, можност за комуникација и голем фонд на зборови.

За овие курсеви постојат програми од почетни дo напредни нивоа, а се наменети за луѓе кои сакаат да:

учите од сопствено задоволство; се разбере друга култура; разговара со пријатели или роднини; комуницирате со деловни партнери; живеете или да поминете некое време таму.
Во контекст на секојдневниот живот, како и општата состојба, се здобива со сите четири јазични вештини, со акцент на зборување и слушање.

Италијански јазик за деца

Секој нов јазик открива дополнителни можности. Со оваа програма учениците можат да учат дополнително италијански јазик како втор странски јазик.
Англискиот јазик е интернационален јазик, но познавањето на уште еден странски јазик е нешто што ќе го направи детето посебно.
После две години изучување на прв странски јазик, децата веќе имаат изграден талент за изучување на странски јазик. Тоа е најсоодветно време да се започне со изучувањето на втор странски јазик, без да се мешаат двата јазика.
Целта на овие курсеви е да се оспособат децата за зборување, читање и пишување на италијански јазик со што ќе се стекнат со познавање на јазикот, можност за комуникација и голем фонд на зборови.

Дополнителни активности

Прочитај повеќе

Курсеви

Прочитај повеќе

Важни датуми

27

Август, 2014
Бесплатни демо часови по англиски јазик .

29

Август, 2014
Бесплатни демо часови по компјутери.