Светот на знаењето го отвораме за вас!

Целта на редовната компјутерска обука е кај децата и младите да се создадат правилни навики за работа со компјутерската техника и како природно продолжение - вештини за справување со стандардни и нестандардни проблеми. Во таа смисла - ги учиме како да не предизвикуваат проблеми со своите дејствија.

Во оваа фаза од обуката водиме разговори со родителите. Многу од нив доаѓаат кај нас загрижени од занесот на своето дете по игри, муабетење, користење на машината само како средство за забава ... и често до влошување на успехот во училиштето. Разговорите имаат за цел да утврдат каков е ставот на младиот човек и каква шема на обука да биде применета.

Едукативниот Центар ПолиПроект ги почитува сите фактори кои влијаат и имаат важна улога во едукацијата на децата. Родителите се важен фактор и поради тоа принципот на триаголник: дете - предавач - родител е еден од важните принципи на кои ја темелиме нашата едукација. Следејќи го тој принцип, а во интерес на успехот на децата, организираме разни активности за родителите и отворени сме за секаков вид на соработка која ќе го подобри нашиот процес на едукација, а со тоа и успехот на децата.

За таа цел организираме:

Редовни родителски средби и обуки на кои со родителите разговараме и вршиме нивна едукација на теми поврзани со користењето на компјутерите и интернетот од страна на нивните деца, колку, како и кога да ги користат и како да се заштитат од несаканите влијанија на игрите и на Интернетот и начините за нивно контролирање; Активност и интеракција; Функционалност и интегрираност на содржините; Флексибилност во пристапот; Демо часови, презентација на сработеното и дополнителните активности; Информативно запознавање на родителите со покажаниот напредок и успех на нивите деца; Индивидуализиран пристап; Индивидуална работа, работа во тимови и парови, практична работа...

Дополнителни активности

Прочитај повеќе

Курсеви

Прочитај повеќе

Важни датуми

07

Март, 2014
Holiday Lesson - Mother's Day.

15

Март, 2014
Англиски викенд клуб (English weekend club).